Zwierzyniec filmowy

Pismo Letniej Akademii Filmowej


Zapraszamy do lektury tegorocznego Zwierzyńca Filmowego!

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8


Wydawca: Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa

Redakcja: Stanisław Krusiński (red. naczelny),

Korekta: Ewa Zawadzka-Mazurek

DTP: Piotr Sinielewicz

Fot.: Lesław Skwarski

Kontakt: 0-660-977-345

Co warto zobaczyć?

Zwierzyniec przez 350 lat związany był z Ordynacją Zamojską i właśnie materialne ślady po Ordynacji zaliczane są do najcenniejszych obiektów zabytkowych miasteczka. więcej

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa
ul. Krakowskie Przedmieście 11/3
20-002 Lublin 
t: 81 440 33 89 
f: 81 440 33 79więcej

Archiwum LAF

Zapraszamy do archiwum LAF.

www.laf-archiwum.net.pl